Podmienky používania

Toto vyhlásenie vysvetľuje podmienky použitia produktov GenderMaker.

PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA POZORNE. TIETO PODMIENKY sa mohli zmeniť od vašej poslednej návštevy NA TOMTO WEBE.

1. Všetky stanovené ceny môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Tester určenia pohlavia dieťatka pred narodením Gender Maker je jednoduchý a zábavný spôsob na zistenie pohlavia plodu.

3. Výsledok testu ale nesmie byť chápaný ako záväzný - nie je možné použiť ho ako 100% záruku.

4. Použitím tohoto testu preberáte všetku zodpovednosť za dôsledky Vašich činov aj chýb.
    Nie je možné žiadať súdne vyrovnanie finančnej ani emočnej ujmy.

5. Ak chcete absolútnu istotu potvrdenia pohlavia vášho ešte nenarodeného dieťatka, obráťte sa na odborhého lekára.

6. Držte mimo dosahu detí. Nepoužívajte v blízkosti potravín.

7. Test je jednorazový - po vykonaní testu a zobrazení výsledku odhoďte tester do koša. Tester nie je možné použiť viackrát.

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, prosím, navštívte našu sekciu Kontakty.