Ochrana súkromia a osobných údajov

Toto vyhlásenie vysvetľuje postup spracovania a využitia akýchkoľvek osobných informácií a údajov na www.TestPohlavia.sk.

Web TestPohlavia.sk je určený pre užívateľov a potenciálnych užívateľov služieb a produktov firmy Life Group, s. r. o. TestPohlavia.sk si cení Vašu dôveru a ubezpečuje Vás, že vynakladá maximálne úsilie, aby chránil súkromie a osobné údaje všetkých návštevníkov týchto webových stránok v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike, najmä v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto zásady ochrany súkromia sa môžu zmeniť, ak to budú vyžadovať právne predpisy. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany súkromia budú zverejnené na webe. Všetky informácie získané prostredníctvom webových stránok TestPohlavia.sk sú predmetom tejto ochrany súkromia. V týchto Zásadách ochrany súkromia ale nie je podchytené zhromažďovanie alebo používanie údajov prostredníctvom kanálov, iných ako webových stránok TestPohlavia.sk.

I. Dôvernosť údajov

Osobné kontaktné informácie (napr. meno, titul, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), demografické informácie (ako krajina a poštové smerovacie číslo) a Vaše údaje ohľadne nákupu, sú informácie považované za súkromné a dôverné. Tieto informácie zhromaždené prostredníctvom týchto stránok musia teda byť uložené na bezpečnom mieste, prístupné iba pre určených pracovníkov na vyhradené účely a budú vymazané z databázy po úspešnom ukončení služby alebo dodaní tovaru.

II. Spracovanie údajov

Všetky dobrovoľne poskytnuté údaje budú použité pre výrobky a služby iba na TestPohlavia.sk a nebudú odovzdávané, predané alebo prenajaté tretím osobám. TestPohlavia.sk neudržuje počítačový zoznam zákazníkov a nebude posielať nevyžiadané e-maily (Spam).

S cieľom optimalizovať obsah na webe pre potreby konkrétneho zákazníka, si užívateľ našej webovej stránky môže zvoliť, či chce od nás získavať informácie, a v takom prípade si dovolíme na vybraných miestach požiadať, aby návštevnk zaregistroval k odberu alebo zobrazovaniu určitého požadovaného obsahu, podľa ním vybraných požiadaviek. Akonáhle návštevník dokončí registráciu, nebude sa musieť zaregistrovať na tomto mieste znova pri opakovanje návšteve, ale informácie optimalizované pre neho sa zobrazia automaticky (napr. cielené informácie určené pre jeho lokalitu). Proces registrácie využíva cookies uložené v prehliadači výlučne na účely spoznania návštevníka stránky ako už zaregistrovaného, čím je oslobodený od sústavného vkladania prihlasovacích údajov pre potreby dostať sa k žiadaným informáciám. Žiadatelia o registráciu, ktorých prehliadače neakceptujú cookies bude musieť znova zadať svoje overovacie údaje, alebo sa znovu registrovať aby sa dostali k určitému obsahu. TestPohlavia.sk môže vďaka Vašim údajom využiť potom iné spôsoby poskytnutia informácií, ako napr. e-mail alebo telefón.

III. Ochrana práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Naše webové stránky nestopujú ani nezbierajú všetky údaje o návštevníkoch, ako sú mená, adresy a ďalšie informácie týkajúce sa Vášho počítača. Avšak, tieto stránky zostavujú štatistiky ukazujúce, denný počet návštevníkov, denné žiadosti a objednávky prijaté v tomto mieste a geografickú oblasť, odkiaľ tieto žiadosti prišli. Tieto informácie sú použité iba pre vnútornú potrebu štatistík, pre zlepšenie našich službieb pre verejnosť a budú bezpečne chránené.

IV. Zásady bezpečnosti ochrany údajov

Zabezpečenie dát je pre naše podnikanie dôležité. TestPohlavia.sk podniká opatrenia, vrátane fyzického, manažérskeho a technického zabezpečenia, pre ochraenu všetkých informácií o užívateľoch stránok TestPohlavia.sk. Užívateľské dáta, vrátane zložiek s heslami, sú chránené štandardnými technickými firewallovými technológiami a môžu byť prístupné iba oprávnenému personálu.

Majte na pamäti, že vy ste rovnako tiež zodpovední za bezpečnosť našich stránok. Akékoľvek overovacie kódy alebo prihlasovacie heslá pre prístup na naše stránky by ste nikdy nemali s nikým zdieľať a mali by byť častejšie menené. Po návšteve chránenej časti webstránok, by ste sa mali odhlásiť a ukončiť prehliadač, aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu na stránky inou osobou. Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje len na web TestPohlavia.sk. Pri návšteve iných stránok, ktoré môžu byť spojené na našimi stránkami, by ste mali starostlivo preskúmať platné zásady ochrany súkromia týchto stránok, kým im odhalíte akékoľvek osobné či citlivé informácie. Keďže neexistuje žiadna absolútna bezpečnosť na internete, nemôžeme zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré nám poskytnete - môže sa stať že počas odosielania údajov sa môžu dostať (napríklad prostredníctvom vírusov na Vašom počítači) údaje aj mimo našich bezpečných úložísk údajov. Musíte rátať s tým že poskytujete tieto informácie na vlastné riziko.

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, prosím, navštívte našu sekciu Kontakty.